Η «ΒιοΑνάλυση Επιστημονικά Εργαστήρια Μ.Ι.Κ.Ε.» αναλαμβάνει τη διεξαγωγή δειγματοληψιών και χημικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε :

Για τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις χρησιμοποιούνται μέθοδοι αποδεκτές από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία (Μέθοδοι ISO, APHA, USEPA, AOAC, ΚΤΠ, IDF, κ.α.)

Τμήμα Μελετών Τμήμα Εργαστηρίου