Το τμήμα του εργαστηρίου απαρτίζεται από έμπειρους επιστήμονες (Δρ. Βιολόγο – Μικροβιολόγο, Γεωπόνους Τροφίμων, Χημικούς, Τεχνολόγους Τροφίμων, Παρασκευαστές) και Δειγματολήπτες, οι οποίοι λόγω της πολύχρονης εμπειρίας τους έχουν την τεχνογνωσία και τη δυναμικότητα να αναλάβουν, διεξάγουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία το εκάστοτε έργο.

Το τμήμα μελετών στελεχώνεται από ομάδα συμβούλων (Οικονομολόγοι MSc, Χημικοί Μηχανικοί) οι οποίοι είναι πλήρως καταρτισμένοι στη σύνταξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε εργοστάσια και βιομηχανίες. Επιπλέον, οι σύμβουλοι της εταιρίας είναι ενταγμένοι στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Τμήμα Μελετών Τμήμα Εργαστηρίου